Nauczyciele

Dzielimy się wrażeniami z No Bell / We are sharing our reflections with No Bell

Od przyjazdu z Włoch ciągle opowiadamy kolejnym nauczycielom, naszym znajomym i rodzinie o tym, czego doświadczyliśmy w Cerveteri. Dzisiaj, już bardziej oficjalnie, podczas rady pedagogicznej opowiedzieliśmy o systemie edukacji we Włoszech, o działaniach i projektach włączających prowadzonych przez nauczycieli w szkole Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto.

Postanowiliśmy z większą uwagą i wrażliwością podchodzić do edukacji uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub osób z niepełnosprawnościami. Widzimy konieczność ciągłego szkolenia w tym obszarze i chcemy czerpać z doświadczeń nauczycieli z Cerveteri, z ich umiejętności włączania każdego dziecka w codzienne aktywności oraz z ciekawych aplikacji i rozwiązań cyfrowych sosowanych przez nich w edukacji.

Wcześniej, we wrześniu, przed naszą wizytą we Włoszech dziewięcioro nauczycieli z Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto przyglądało się naszej pracy w No Bell w Konstancinie-Jeziornie – w przedszkolu i szkole podstawowej. https://jobshadowing.news.blog/blog/

To dopiero początek naszej wspólnej edukacyjnej drogi.

Since we came back from Italy we have still been talking with teachers, friends and family about our experience in Cerveteri. Today, more officially, during the meeting with all teachers, we talked about the educational system in Italy, about the inclusion activities and the projects run by teachers at Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto.

We have decided to approach the education of pupils with special educational needs or disabilities with more attention and sensitivity.

We need constant training in this area, and we would like to take advantage of the experience of the teachers from Cerveteri as well as their abilities to include every kid in everyday activities, and  interesting applications and digital solutions used in education.

Before our visit in Italy, in September nine teachers from Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto observed our work at No Bell in Konstancin-Jeziorna (preschool and elementary school). https://jobshadowing.news.blog/blog/

This is the beginning of our common educational road.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *