Nauczyciele

Dzielimy się wrażeniami z No Bell / We are sharing our reflections with No Bell

Nadszedł dzień podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami, które przywiozła nasza ekipa z urokliwej Turcji. Zaprezentowaliśmy zdobytą wiedzą i nowe pomysły, które pomogą doskonalić i urozmaicać naszą codzienną pracę. Dzieci nie uczą się tylko w szkolnej ławce, te słowa wielokrotnie wybrzmiewały, gdy chodziliśmy po korytarzach  tureckiej szkoły, nie możemy się z nimi nie zgodzić. Zajęcia terenowe, na świeżym powietrzu, są istotne tak samo dla nas jak i tureckich nauczycieli. Wiele inspirujących zajęć oraz trików możemy przemycić na nobellowskie lekcje. Ach jakże ważne było dla nas przypomnienie, jak istotna jest nauka najzwyklejszych codziennych czynności. Niewielkie pomieszczenie imitujące mieszkanie, pozwalało małemu człowiekowi zmierzyć się z trudnościami czyhającymi na każdego w dorosłym życiu. I najważniejsze dla mnie aspekty nauka tolerancji, szacunku oraz  pochylenie się nad osobami sprawnymi inaczej. By w naszym społeczeństwie nie czuły się wykluczone i były oczywistą, normalną i zwyczajną jego częścią.

Paulina Sztybor

The day has come to share the impressions and experiences brought by our team from charming Turkey. We have presented the acquired knowledge and new ideas that will help to improve and diversify our daily work. Children do not only learn at their school desks – these words could be heard many times as we walked through the corridors of a Turkish school, and we cannot disagree with them. Field activities, in the open air, are as important for us as for Turkish teachers. Many inspiring activities and tricks can be smuggled into lessons at NoBell. Ah, how crucial it was for us to be reminded how important it is to learn the most ordinary everyday activities. A small room imitating a flat, allowed each small human to face the difficulties waiting for everyone in adult life. And the most important aspects for me, teaching tolerance, respect, and leaning towards people who are differently abled, so that they do not feel excluded in our society, but are seen as an obvious, normal and ordinary part of it.

Paulina Sztybor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *