Uczniowie,  Włochy / Italy

Peaceful Talk, Happy Hearts – Building Bridges not Barriers

Po raz kolejny zawitaliśmy do gościnnego Cerveteri. Tym razem to nasi uczniowie i uczennice z klasy 8 spędzili pięć dni, od 19 do 23 lutego 2024 r. we włoskiej szkole Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, gdzie wraz z włoskimi kolegami i koleżankami pracowali nad projektem Non-hostile communication.

Once again, we visited the hospitable town of Cerveteri. This time, it was our 8th-grade students who spent five days, from February 19th to 23rd, 2024, at the Italian school Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, where they worked on the Non-hostile Communication project alongside their Italian counterparts.

https://padlet.com/lucia_fabrizi/our-posters-about-communication-1calfzuzjq4g5koh

Droga z Konstancina-Jeziorny była dłuuuga i dość uciążliwa, bo postawiliśmy sobie ambitny cel – korzystamy z zielonego transportu w drodze do i z Cerveteri. Udało nam się tego dokonać w 54%. Z powodu braku dostępności biletów kolejowych trasę Rzym – Warszawa pokonaliśmy samolotem.

The journey from Konstancin-Jeziorna was long and quite challenging because we set ourselves an ambitious goal – to use green transportation to and from Cerveteri. We managed to achieve this in 54%. Due to the lack of availability of train tickets, we traveled by plane for the Rome – Warsaw route.

“Ogólnie mega spoko doświadczenie i fajny pomysł, można było zobaczyć jak inne rodziny żyją. Fajnie, że Unia płaci nam i że dostajemy kasę, którą sami możemy zarządzać. Oceniam to doświadczenie na “bardzo dobre”.

Podróż z Wiednia do Florencji była średnio wygodna. Mieliśmy bardzo mało miejsca, ale było zabawnie i dobrze się bawiliśmy.”

“Myślę, że najtrudniejsze było porozumiewanie się, ponieważ większość Włochów nie mówiła po angielsku.” Ale chęci, życzliwość i zaangażowanie były ogromne, a pomoc komunikatora nieoceniona:)

“Overall, it was a really cool experience and a great idea; we got to see how other families live. It’s nice that the Union pays us and that we get money we can manage ourselves. I rate this experience as ‘very good.’

“The journey from Vienna to Florence was moderately comfortable. We had very little space, but it was fun, and we enjoyed ourselves.

“I think the most challenging part was communication because most Italians didn’t speak English.”

But the willingness, friendliness, and dedication were enormous, and the assistance of the translator was invaluable:)

Wyjazd był bardzo udany, bardzo fajnie spędzało mi się czas z Włochami.”
“Zajęcia w szkole były spoko, trochę jak w NoBell.”

“The trip was very successful; I really enjoyed spending time with the Italians.” “The classes at the school were cool, kind of like at NoBell.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *